Matematiğin Faydalarına Dair:

 • Matematik aklı ve fikirleri geliştirir(İbn Haldun).
 •  
 • Doğru hüküm vermeyi sağlar.
 •  
 • Doğru akıl yürütmeyi öğretir.
 •  
 • Eleştirici yollardan düşünme yeteneğini kazandırır.
 •  
 • Müspet düşünce ilkesini benimsetir.
 •  
 • Herhangi bir konuda değişik yollardan düşünebilmeyi öğretir.
 •  
 • Başkalarının bir konuya, bir olaya bakışını kendi görüşleriyle karşılaştırarak en doğru olanı bulmayı yöneltir.
 •  İnsanı araştırmaya ve incelemeye yöneltir
 •  
 • Kimsenin görüşüne bağlı kalmadan bağımsız düşünebilme seviyesine ulaşır.
 •  
 • Hayatınızın doğru yönlendirilmesini sağlar.
 •  
 • Yeni düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olur.
 •  
 • Sitemli ve mantıklı düşünmeyi öğretir. Düzenli ve dikkatli olma, inceleme, araştırma ve eleştirme gibi alışkanlıkları kazandırır.
 •  
 • Matematik öğrenimi aktif bir yönteme dayanmakla beraber çözüm örnekleriyle yo göstermek suretiyle öğrencinin düşünme tarzına değişik bir yön verir.
 •  
 • İnsana geniş ufuklar açan matematik, benliğimize verdiği zenginliklerle bizi aktif bir insan yapar.
 •  
 • Mevcut yaşantımızda ve güncel olaylarda sorunlara karşı pratik çözüm bulmada, doğru karar vermede, insan kişiliğine yaptığı etkilerle büyük yarar sağlar.
 •  
 • Matematikte problemleri çözerken çok dikkatli olmak ve problemlerdeki gizli olan ilişkileri bulmak insana zevk ve heyecan verir. Böylece insanda yeni şeyler bulma isteği doğar.
 •  

Kaynak: Matematik Tarihi ve Türk-İslam Matematikçilerinin Yeri(Lütfi GÖKER,MEB).

 

 

 

 

Tasarım:  Kamil ARI 2005 Van